Profil Kepala Bidang Pembinaan Koperasi

I.  IDENTITAS

 

 1. Nama                             : Drs. H. Budi Arwan D
 2. NIP                                 : 19620314 198302 1 004
 3. Pangkat / Gol.               : Pembina Tk. I (IV/b)
 4. Tempat/Tgl. Lahir                   : Mataram, 14 Maret 1962
 5. Jenis Kelamin                : Laki - laki
 6. Agama                            : Islam
 7. Jenis kepegawaian         : PNS
 8. Pendidikan Terakhir      : S1
 9. Jabatan Terakhir           : Kabid Pembinaan Koperasi
 10. OPD                             : Dinas Koperasi UKM Kab. Lobar
 11. Instansi                        : Dinas Koperasi UKM Kab. Lobar
 12. Alamat Kantor              : Jl. Soekarno Hatta Giri – Menang Gerung
 13. Alamat Rumah             : Jl. Baru No 25 A Pintu Air Ampenan Tenngah
 14. Nomor Telp / HP          : 081 907 292 005
 15. E-mail                          : budiarwan014@gmail.com

 

II. RIWAYAT JABATAN

No

Nama Jabatan

Periode

 

Ket.

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

 

Kasubag Program Kanwil Depkop Provinsi NTB

 

Kasi Tarkum Kandepkop & PPK Kab. Dompu

 

Kasi PKM Kandepkop & PKM Kab. Lobar

 

Kasubag TU Kandepkop PK & M Kab. Lobar

 

Kabag TU Dinas Koperasi Kab. Lobar

 

Sekretaris Dinas Perbud Kab. Lobar

 

Irban IV Inspektorat Kab. Lobar

 

Sekretaris Dinas Perhub Kominfo Kab. Lobar

 

Irban II Inspektorat Kab. Lobar

 

Kabid Pembinaan Jappung BKD Kab. Lobar

 

Kabid Pembinaan Kepegawaian BKD PSDM Kab. Lobar

Kabid Pembinaan Koperasi  Diskop UKM Kab. Lobar

 

25/10/1993

 

17/04/1996

 

01/04/1999

 

06/10/1999

 

13/01/2001

 

22/07/2008

 

06/05/2009

 

08/02/2011

 

17/01/2012

 

03/11/2014

 

03/01/2017

 

16/01/2019

 

 

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

No

Pendidikan

Tahun kelulusan

 

Keterangan

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

SDN No 2 Pelembak Ampenan

 

SMPN No 3 Ampenan

 

SMAN No 2 Ampenan

 

S 1 ( Ilmu Administrasi Niaga)

1974

 

1977

 

1981

 

1988

 

 

IV.  DATA KELUARGA

 

No

Nama Suami / Isteri

TTL

 

Pekerjaan / ket

 

1.

Hj. Siti Isnaini, S.Kep

Mataram 12 – 01 1971

PNS

 

No

Nama Anak

TTL

 

Pekerjaan / ket

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

dr.M.Nizarwan Islamy

 

M.Mirzan Alfikry SM

 

Kerthika Ayu Wandeni

Mataram 21-08-1991

 

Mataram-09-03-1996

 

Mataram 10-07-2002

Dokter Umum

 

Bank NTB Syariah

 

Pelajar /Mahasiswi

 

No

Orang Tua

Pekerjaan

 

Keterangan

 

 

 

1.

 

2.

 

 

M. Dahri

 

Hj.Rachmawati

PNS

 

-

Almarhum

 

Almarhum

 

No

Jumlah Saudara Kandung

Pekerjaan

 

Keterangan

 

 

 

1.

 

 

Dra. Puji Astuti D

PNS

 

 

Sambutan